1130: Sejf na dokumenty, 3 półki, 1 skarbczyk

7 507,00 zł

Sejf wyprodukowany w klasie S1, oznaczony tabliczką znamionową z hologramem IMP, potwierdzającą certyfikat klasy S1.